آمورش خصوصیه تتوی صورت به صورت تضمینی و از صفر تا صد

همه موارد ونکته ها با ارائه مدرک فنی وحرفه ای وارجاع به آموزشگاه،وپشتیبانیه شش ماهه..کلاسها در چهارجلسه انجام میشود به صورت تئوری و کار روی پوست مصنوعی و بعد از آن کار روی مدل زنده چشم و ابرو ولب انجام میشود.